Hitna stanja: kako i zašto IR? – predavač dr.sc. Vinko Vidjak
Klinički zavod za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju, KB Merkur
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Korištenje društvenih mreža u poslovanju – predavač dr.sc. Alen Šimec, v. predavač
Tehničko veleučilište u Zagrebu

Živjeti s Koronavirusom – predavač dr. sc. Ilija Kuzman, professor emeritus
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu