Adresa: Ul. Antuna Mihanovića 1, 10000, Zagreb (Hotel Esplanade)

Predsjednik: Siniša Bjelica

Prvi potpredsjednik: Vinko Vidjak

Drugi potpredsjednik: Petar Drviš

Tajnik: Aleksandar Danilovski

Predsjednik odbora za nove članove i klupsku službu: Radan Spaventi

Predsjednik odbora za medije i promociju (PR): Krešimir Macan

Kontakt e-mail: kontakt@rczagreb.hr